TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hoitola Liisa Niiranen (Y-tunnus 2681750-2)

Konstinkatu 10, 26100 RAUMA

Puh. 044 977 9941

hoitola@liisaniiranen.fi

 

Rekisterin nimi

Hoitola Liisa Niiranen sähköinen ajanvarausjärjestelmä, paperinen arkisto ja laskutus.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarusten tekemiseen ja laskutukseen.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilö- ja yhteystiedot sekä niiden muutokset

Hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitokirjaukset 

Maksajan nimi, yhteystiedot ja maksuperuste

Ajanvaraustiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisen ajanvarauksen kautta asiakkaan antamat tiedot. Asiakkaan täyttämän esitietolomakkeen henkilö- ja terveystiedot. Hoitola Liisa Niiranen tekee lakisääteiset hoitokirjaukset ja merkitsee laskuun tarvittavat tiedot. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskujen kopiot toimitetaan Tilitoimisto Jalonen Oy:lle kirjanpitoa varten, jossa ne säilytetään lukitussa tilassa. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan edustajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille ja vakuutuskassoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Kirjallinen pyyntö osoitetaan Liisa Niiraselle yllä olevaan osoitteeseen omakätisesti allekirjoitettuna.

 

Tietojen korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan kirjallisen pyynnön perusteella, joka toimitetaan Liisa Niiraselle yllä mainuttuun osoitteeseen.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Kiellot toimitetaan kirjallisena Liisa Niiraselle yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen arkisto säilytetään lain määräämän ajan, lukollisessa kaapissa, johon vain Liisa Niirasella on avain.  Vanhentuneet arkistot tuhotaan asianmukaisesti. Sähköisen ajanvarauspalvelun (Slotti.fi) kautta tulleet varaustiedot siirretään paperiseen rekisteriin. Sähköisen ajanvarauspalvelun (Slotti.fi) tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

 

Evästeet

Internet-sivusto käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoilla vierailevat selaimet.

 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sähköisellä ajavarauspalvelulla (Slotti.fi) omat tietosuojaselosteet, joihin voi tutustua kyseisen yrityksen sivuilla.